Wyspy Cooka – raj podatkowy

Wyspy Cooka to samorządne terytorium stowarzyszone Nowej Zelandii położone na południowym Oceanie Spokojnym w Polinezji. Jest to obszar odznaczający się nie tylko wysokimi walorami turystycznymi, ale również korzystnymi warunkami dla spółek offshore. Wyspy Cooka znajdują się na liście polskiego resortu finansów określającej kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z jakich przywilejów korzystają spółki offshore?

Z punktu widzenia zagranicznych inwestorów najbardziej opłacalne jest założenie na Wyspach Cooka spółki typu Cook Islands International Company. Ta forma działalności przynosi wiele korzyści, spośród których należy wymienić:

- podatki na Wyspach Cooka – spółki są wyłączone z jakichkolwiek podatków,

- brak obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, aczkolwiek spółka musi złożyć roczny raport ze swojej działalności,

- sprawne formalności na Wyspach Cooka – zarejestrowanie spółki trwa od 5 do 6 dni,

- brak wymogów w zakresie prowadzenia pełnej księgowości,

- możliwość angażowania się we wszelakie formy działalności – pod warunkiem, że są one zgodne z prawem, a spółka nie prowadzi handlu z innymi spółkami z Wysp Cooka bądź z rezydentami wysp na ich terenie,

- brak nazwisk i tożsamości udziałowców, sekretarzy lub dyrektorów spółki w dokumentach rejestracyjnych.

Opłaty dla spółek

Jednym z najważniejszych aspektów wiążących się z zakładaniem spółek są rejestracyjne i roczne opłaty na Wyspach Cooka. Kształtują się one na następującym poziomie:

- opłata za udostępnienie adresu spółki – 700 dolarów,

- opłata za skorzystanie z usług autoryzowanego agenta – 700 dolarów,

- opłaty rządowe – 300 dolarów,

- opłata rejestracyjna – 550 dolarów,

- opłata za kolejny rok prowadzenia działalności – 880 dolarów.