Węgry – raj podatkowy

Węgry to śródlądowe państwo w Europie Środkowej. Są członkiem Unii Europejskiej i mają podpisaną z Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie są rajem podatkowym w typowym rozumieniu tego pojęcia, aczkolwiek na przestrzeni ostatnich lat kraj ten przeszedł wiele zmian. Zaowocowały one stworzeniem przyjaznych warunków dla zagranicznych inwestorów.

Rodzaje spółek na Węgrzech i formalności

Zagraniczni inwestorzy planujący założenie na Węgrzech spółki mają kilka opcji do wyboru. Są to:

- niepubliczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółka komandytowa,

- filia.

Największe zainteresowanie wzbudzają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jeżeli chodzi o formalności na Węgrzech, jakich trzeba dopełnić przy zakładaniu w tym kraju spółki, to pojawiają się w tym momencie takie kwestie jak m. in.:
- obowiązkowa rejestracja i przedstawienie corocznego bilansu organom podatkowym,

- coroczny audyt w przypadku większych spółek oraz kontrola finansowa, jeśli obrót roczny przekroczył 100 milionów forintów i średnia liczba pracowników w 2 poprzednich latach wyniosła więcej niż 50,

- obowiązkowe prowadzenie pełnej księgowości,

- opłaty na Węgrzech związane z założeniem spółki oraz z otwarciem rachunku bankowego, domicylacją (pierwszy rok) i rejestracją VAT – wynoszą one 3 tys. euro plus VAT.

Stawki podatków

Bardzo istotnym dla inwestorów aspektem są podatki na Węgrzech. System podatkowy w tym kraju jest dość skomplikowany, a co się tyczy stawek poszczególnych podatków, to kształtują się one w następujący sposób:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 19 proc., przy czym jest możliwość zmniejszenia go do 10 proc., jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 50 mln forintów,

- podatek od zysków kapitałowych – 20 proc. (inwestycja krótsza niż 3 lata) 10 proc. (od 3 do 5 lat) i 0 proc. (powyżej 5 lat),

- podatek od odsetek i należności licencyjne – 0 proc.

- podatek VAT – 25 proc.,

- podatek od dywidend – 0 proc.,

- podatek od korzyści – 5 proc.,

- podatek od przychodu spółek zagranicznych – 10 proc.