Tortola – raj podatkowy

Tortola jest największą i jednocześnie najbardziej zaludnioną wyspą Brytyjskich Wysp Dziewiczych, które to z kolei są  brytyjskim terytorium zamorskim w Ameryce Środkowej. Jest to obszar doskonale znany m. in. ze sprzyjających warunków do prowadzenia działalności przez spółki offshore.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze – a więc również i wyspa Tortola – to jeden z najpopularniejszych na świecie rajów podatkowych. Znajdują się one na liście polskiego Ministerstwa Finnasów wymieniającej kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Jakie wymogi musi spełnić spółka?

Najczęściej zakładanymi na Tortoli spółkami są spółki typu International Business Company (IBC) stanowiące odpowiednik polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu powołania ich do życia muszą zostać dopełnione pewne formalności na Tortoli. Spośród wymagań, jakie są stawiane spółkom, należy wymienić m. in.:

- konieczność posiadania minimum 1 dyrektora i co najmniej 1 udziałowca, przy czym 1 osoba może pełnić obie te funkcje,

- swobodę w angażowaniu się we wszelakie zgodne z prawem działalności – pod warunkiem jednak, że spółka nie prowadzi handlu z innymi spółkami na Tortoli lub rezydentami wyspy na jej terenie,

- obowiązek zarejestrowania siedziby spółki na terenie wyspy, przy czym istnieje możliwość skorzystania z usług wirtualnego biura z dedykowanym numerem telefonu,

- obowiązek posiadania minimalnego kapitału – standardowo jest to 10 tys. dolarów, aczkolwiek nie trzeba wpłacać go w określonym terminie,

- zakaz prowadzenia działalności finansowej, z zakresu bankowości, zakładów, gier hazardowych online i ubezpieczeń bez posiadania specjalnego pozwolenia.

Na jakie korzyści może liczyć spółka?

Spółki offshore zakładane na Tortoli mogą liczyć na wiele korzyści. W tym kontekście trzeba wspomnieć o takich kwestiach jak m. in.:

- podatki na Tortoli – nie ma tutaj podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od majątku, podatku VAT oraz opłat celnych,

- braku obowiązku prowadzenia księgowości,

- możliwości skorzystania z usług dyrektorów i udziałowców nominowanych,

- braku wymogu przedstawiania rozliczeń i raportów spółki przed urzędem skarbowym.

Jak przedstawia się kwestia opłat?

Założenie oraz prowadzenie spółki oznacza opłaty na Tortoli. Są to:

- opłaty rządowe – 350 dolarów,

- opłata za udostępnienie adresu spółki – 350 dolarów,

- opłata za skorzystanie z usług autoryzowanego agenta – 300 dolarów,

- opłata rejestracyjna – 300 dolarów,

- opłata za kolejny rok działalności – 950 dolarów.