Seszele – raj podatkowy

Seszele to wyspiarskie państwo leżące na Oceanie Indyjskim. W latach 1903-1976 były odrębną kolonią korony brytyjskiej, po czym odzyskały niepodległość. Słyną nie tylko z licznych walorów turystycznych, ale też ze sprzyjających warunków dla spółek offshore. Należy tu jednak zaznaczyć, iż Polska i Seszele mają podpisaną umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Niezbędne formalności

Z dostępnych tutaj form spółek największą popularnością cieszą się spółki Seychelles International Business Company (IBC) będące odpowiednikami polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą zostać dopełnione pewne formalności na Seszelach, aby spółka mogła rozpocząć swoją działalność:

- wymagany jest minimum 1 dyrektor i co najmniej 1 udziałowiec, a także sekretarz – przy czym wszystkie te funkcje może pełnić 1 osoba,

- spółka powinna posiadać kapitał zakładowy – nie ma co prawda wymogów co do kwoty minimalnej, ale standardowo jest to 5 tys. dolarów  podzielone na 5 tys. akcji o wartości 1 dolara każda; akcje można wydawać bez wartości nominalnej, poza tym są dozwolone akcje na okaziciela,

- spółka ma prawo angażować się we wszelakie zgodne z prawem działalności, ale nie wolno jej prowadzić handlu z innymi spółkami z Seszeli lub rezydentami wysp na ich terenie,

- spółka musi mieć siedzibę na Seszelach, ale dostępna  jest opcja wirtualnego biura z osobistym numerem telefonu i centralą.

Korzyści dla spółek

Spółki IBC mogą liczyć na szereg korzyści takich jak m. in.:

- szybki czas rejestracji spółki – wynosi on od 48 do 72 godzin,

- podatki na Seszelach – dochody od osób prawnych nie są opodatkowanie, brak jest też podatku VAT, podatku od majątki, podatku od cła itp.,

- nie jest wymagane prowadzenie księgowości, aczkolwiek konieczne jest podanie miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,

- dostępne są usługi dyrektorów i udziałów nominowanych.

Opłaty dla spółek

Z założeniem i prowadzeniem spółki wiążą się pewne opłaty na Seszelach:

- opłaty rządowe – 100 dolarów,

- opłata za udostępnienie adresu spółki – 300 dolarów,

- opłata za skorzystanie z usług autoryzowanego agenta – 300 dolarów,

- opłata rejestracyjna – 400 dolarów,

- opłata za kolejny rok – 700 dolarów.