San Marino – raj podatkowy

San Marino to kraj śródlądowy w Europie Południowej będący enklawą na obszarze Włoch. Nie należy do Unii Europejskiej, jednakże z uwagi na brak kontroli granicznych znajduje się de facto w strefie Schengen, jest także w unii celnej z Unią Europejską. Polska i San Marino mają podpisaną umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych.

Na chwilę obecną mówi się o San Marino jako o państwie, które utraciło status raju podatkowego. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy ponoszą umowy o wymianie informacji podatkowych, jakie San Marino zawarło z bardzo wieloma krajami na świecie. Każda osoba prawna, która chciałaby załatwić formalności w San Marino związanie z uruchomieniem działalności w tym kraju musi się liczyć z tym, że podatkowy system w tym kraju nie jest już tak atrakcyjny jak kiedyś. Aktualnie podatki w San Marino są dość wysokie w porównaniu z wieloma państwami czy terytoriami zaliczanymi do rajów podatkowych. Przykładowo podatek dochodowy od osób prawnych kształtuje się tutaj na poziomie 17 proc., natomiast tego typu opłaty w San Marino pobierane od osób fizycznych są zależne od wysokości osiąganego przez nie dochodu i mieszczą się w przedziale od 12 do 50 proc. Przez długi czas obywatele państw europejskich mieli w San Marino spore możliwości w zakresie korzystania z lokalnych banków, aczkolwiek wskutek wspomnianych powyżej umów zjawisko te uległo znacznej redukcji.