Prywatne ubezpieczenie zamiast ZUS

Obecnie bardzo wielu Polaków decyduje się na wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, upatrując w tym wielu korzyści dla siebie, m. in. lepszego dostępu do lekarzy specjalistów. Warto wiedzieć jak ma się kwestia tego typu ubezpieczeń do ubezpieczeń ZUS.

Ubezpieczenie w ZUS nie wyklucza ubezpieczenia prywatnego

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne wykupić może każdy – bez względu na to czy jest ubezpieczony w ZUS, czy nie. Jedno drugiego nie wyklucza, aczkolwiek trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś podlega ubezpieczeniu w ZUS, nie może z niego zrezygnować – w Polsce nie ma możliwości wybrania jednej z przedstawionych opcji. W związku z tym osoba podlegająca ubezpieczeniu w ZUS musi obligatoryjnie opłacać składki, a nie wywiązywanie się z tego obowiązku pociąga za sobą poważne konsekwencje.

Plusy i minusy prywatnych ubezpieczeń

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma oczywiście wiele plusów – takich chociażby, że nie określa ono limitów wizyt czy badań lekarskich, zapewnia dostęp do szerszego pakietu usług medycznych, a także skraca czas oczekiwania na badania, zabiegi oraz wizyty. Z drugiej strony należy liczyć się z tym, że pomimo takich udogodnień nie jest w stanie całkowicie zastąpić publicznej służby zdrowia – w ten sposób sprawa przedstawia się nie tylko w Polsce, ale też w każdym innym kraju europejskim. Prywatne ubezpieczenie stanowi jednak pewną alternatywę dla tych osób, które nie są objęte ubezpieczeniem w ZUS i nie mają zagwarantowanego dostępu do publicznej służby zdrowia.