Monako – raj podatkowy

Monako to nieduże państwo-miasto leżące nad Morzem Śródziemnym w południowej Europie, a uściślając –  w południowej Francji. To jeden z najbogatszych krajów świata, co sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do zakładania spółek. Nie ma podpisanej z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie spółki zakłada się w Monako?

Monako to niezwykle atrakcyjna jurysdykcja przede wszystkim dla osób fizycznych o bardzo wysokich dochodach, a także dla tych spółek, które planują prowadzić działalność na terytorium tego kraju. Jeżeli chodzi o najbardziej popularne rodzaje zakładanych tutaj spółek, to można w tym zakresie wymienić:

- spółki akcyjne,

- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL),

- spółki komandytowe (SCS),

- spółki komandytowo-akcyjne (SCA),

- spółki jawne (SNC),

- spółki niegiełdowe.

Dopełnienie formalności w Monako wiążących się z założenie spółki uwzględnia takie aspekty jak m. in.:

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości,

- składanie odpowiednim organom lokalnym bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- w celu wznowienia działalności spółka musi co roku składać oświadczenie osiąganych dochodach, a także wykazać, iż prowadzi działalność gospodarczą w Monako,

- członkowie zarządu oraz udziałowcy spółki mogą być dowolnej narodowości.

Kwestie podatkowe

Na przepisach podatkowych w Monako korzystają najbardziej osoby fizyczne. Jak jednak kształtują się podatki w Monako dla osób prawnych? Najbardziej kalkuluje się prowadzić działalność lokalnie, ponieważ w takiej sytuacji opłaty w Monako od zysków osiąganych przez spółki wynoszą 0 proc. Jeżeli spółka angażuje się także w działalność na skalę   międzynarodową, a osiągane z tego tytułu dochody nie generują więcej niż 25 proc. całego przychodu spółki, to podatek dochodowy także wynosi 0 proc. W sytuacji, gdy zostanie przekroczona powyższa wartość 25 proc., podatek dochodowy wynosi 33 proc.