Luksemburg – raj podatkowy

Luksemburg jest państwem leżącym w Europie Zachodniej. Jest członkiem Unii Europejskiej, a także jednocześnie jednym z najbardziej liczących się na świecie ośrodków finansowych. Nie jest typowym rajem podatkowym, aczkolwiek z uwagi na prawne regulacje oraz system podatkowy jest atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestorów.

Rodzaje spółek

Luksemburg słynie m. in. z tego, że panują tutaj znakomite warunki do tworzenia zamkniętych  instytucji zbiorowego inwestowania – takich jak np. Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne, które odgrywają niezmiernie ważną rolę przy gromadzeniu kapitału potrzebnego do finansowania innowacyjnych inicjatyw biznesowych. Sposób ich działania przypomina polskie fundusze inwestycyjne. Według właściwych dla nich zasada mogą jeszcze funkcjonować w Luksemburgu:

- spółki inwestycyjne ze zmiennym kapitałem,

- spółki inwestycyjne o stałym kapitale,

- fundusze inwestycyjne – nie posiadają one osobowości prawnej; są czymś w rodzaju cywilnoprawnej umowy, której stronami są inwestor, depozytariusz oraz zarządzający.

Niezbędne formalności

Związane z założeniem spółki formalności w Luksemburgu nakazują uwzględnić inwestorom następujące aspekty:

- spółki muszą przygotowywać na potrzeby organów podatkowych zeznania finansowe, w przypadku zaś spółek prowadzących działalność na szerszą skalę konieczny jest audyt,

- przy zakładaniu spółki trzeba wpłacić kapitał zakładowy – tego typu opłaty w Luksemburgu wynoszą minimalnie 12,5 tys. euro,

- spółka musi posiadać minimum 1 dyrektora i co najmniej 1 partnera,

- czas zakładania spółki to ok. 2 tygodni.

Stawki podatków

Dla podmiotów gospodarczych bardzo duże znaczenie mają też podatki w Luksemburgu. Kształtują się one na poziomie:

- podatek dochodowy – jego stawki to 21,84 proc. (dla spółek, których opodatkowany dochód w skali roku wyniósł więcej niż 15 tys. euro) i  20,8 proc. (dla pozostałych spółek),

- podatek  od zysków kapitałowych – 21 proc.,

- podatek od dywidend – 15 proc.,

- podatek VAT – standardowo 15 proc. lub 3 proc. dla e-commerce,

- podatek od zysków i należności licencyjne – 0 proc.,

- podatek miejski – 6,75 proc.