Łotwa – raj podatkowy

Łotwa to nadbałtyckie państwo leżące w północnej części Europy. Jest członkiem Unii Europejskiej. Polska ma podpisaną z tym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Chociaż nie jest to raj podatkowy w standardowym rozumieniu tych słów, to jednak panujące tu warunki są bardzo korzystne dla zagranicznych inwestorów.

Kraj przyjazny zagranicznym inwestorom

Łotwa jest krajem, gdzie można prowadzić bardzo różne rodzaje działalności. Zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzają wśród inwestorów takie obszary jak wewnątrzwspólnotowy import oraz eksport, prace budowlane, zatrudnianie osób oraz drogowy transport towarów. Spośród dostępnych form spółek najczęściej spotykane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (SIA). Aby taką spółkę prowadzić, nieodzowne jest załatwienie pewnych formalności na Łotwie. Trzeba tu mieć na względzie takie kwestie jak m. in.:

- dyrektor spółki musi być mieszkańcem Europy – nie ma możliwości skorzystania z takiej opcji jak dyrektor nominowany,

- brak jest usługi udziałowca nominowanego,

- czas otwierania spółki może wynieść około miesiąca, jeśli zakładana jest ona od podstaw – prościej i szybciej jest wybrać ją z listy już istniejących i zarejestrowanych firm,

- prowadzenie działalności finansowa, bankowej, a także w zakresie zakładów, hazardu online, ubezpieczeń i inna działalność związana z zarządzaniem wymaga pozwolenia,

- spółka musi posiadać kapitał zakładowy – tego typu opłaty na Łotwie kształtują się na poziomie minimum 1250 LVL Lat (lub 1700 euro), przy czym 25 proc. tek kwoty należy wpłacić przy zakładaniu spółki,

- wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości przez wyspecjalizowane biuro rachunkowe.

Stawki podatkowe

Istotną z punktu widzenia inwestorów kwestią są podatki na Łotwie:

- podatek od osób prawnych wynosi 15 proc.,

- zasadnicza stawka podatku VAT to 21 proc., lecz znajduje ona zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych i dóbr sprzedawanych na miejscu.