Liechtenstein – raj podatkowy

Liechtenstein to nieduże górskie państwo leżące w Europie Zachodniej. Należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz strefy Schengen. Liechtenstein uznawany jest za jeden z nielicznych europejskich rajów podatkowych, o czym decyduje kilka czynników. Polska nie ma podpisanej z tym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Sprzyjające warunki dla zagranicznych inwestorów

Liechtenstein przyciąga zagranicznych inwestorów z wielu powodów. Przede wszystkim jest to liczące się w skali światowej centrum finansowe. Tutejsza gospodarka jest zaś bardzo nowoczesna i dynamicznie się rozwija. System bankowy jest znakomicie rozbudowany, podobnie również jak i sektor usług zarządzania majątkiem prywatnym osób zagranicznych. Do tego należy jeszcze wspomnieć o wysokim poziomie w zakresie obsługi księgowej.

Różnorodność w zakresie form prawnych w Liechtensteinie jest ogromna, niemniej jednak zdecydowanie największą popularnością cieszą się:

- spółki akcyjne (AG) – wzbudzają zainteresowanie m. in. z tego względu, że dają możliwość emitowania akcji na okaziciela,

- zakłady (Anstalt) – to swoiste połączenie spółki kapitałowej i fundacji,

- fundacje (Stiftung) – mogą one pełnić funkcje instytucji ochrony majątku i planowania dziedziczenia.

Załatwiając formalności w Liechtensteinie związane z powoływaniem do życia spółki, trzeba mieć na uwadze takie aspekty jak m. in.:

- w przypadku spółki Ansalt wystarczy 1 udziałowiec oraz 1 dyrektor,

- obowiązek posiadania kapitału zakładowego – minimalna jego wysokość wynosi 30 tys. franków szwajcarskich,

- uiszczanie rocznej opłaty – tego typu opłaty w Liechtensteinie kształtują się na poziomie minimum 1200 franków szwajcarskich.

Stawki podatkowe

Poważnym argumentem przemawiającym za założeniem spółki są również podatki w Liechtensteinie. Panujące tu reguły opodatkowania są korzystne dla inwestorów. Stawki kształtują się w następujący sposób:

- podatek dochodowy dla osób prawnych z siedzibę na terytorium Lichtensteinu – 12,5 proc.,

- podatek od należności licencyjnych – 0 proc.,

- podatek od odsetek i dywidend – 0 proc.,

- podatek od zysków z licencji – 2,5 proc.,

- podatek od zysków kapitałowych – 0 proc.