Irlandia – raj podatkowy

Irlandia jest państwem leżącym w Europie Zachodniej – zajmuje większość wyspy, która nosi tę samą nazwę. Kraj ten jest od 1973 r. członkiem Unii Europejskiej, co oznacza m. in., iż obowiązuje tu zasada swobodnego przepływu kapitału. Nie jest to raj podatkowy w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia, aczkolwiek dynamiczny rozwój i odpowiednie regulacje sprawiają, że Irlandia jest bardzo atrakcyjna w oczach zagranicznych inwestorów.

Jakie są wymagania dla spółek zagranicznych?

Inwestorzy zagraniczni mogą skorzystać w Irlandii z kilku opcji, jeśli chodzi o rodzaj spółek. Padają w tym kontekście takie nazwy jak PrC – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, PLC – spółka kapitałowa, spółka komandytowa oraz filia. Wiążące się z powołaniem dożycia spółki formalności w Irlandii nie są skomplikowane, niemniej jednak należy mieć tutaj na uwadze kilka istotnych kwestii:

- w zarządzie spółki musi zasiadać minimum 2 dyrektorów oraz sekretarz generalny – osoby te muszą być mieszkańcami UE,

- spółka musi posiadać co najmniej 1 wspólnika,

- spółka ma obowiązek składania corocznych sprawozdań finansowych,

- wymagana jest pełna księgowość,

- spółka, która chce zarejestrować się jako płatnik VAT, zobligowana jest wykazać, iż prowadzi działalność w Irlandii,

- nie ma wymogów, co do minimalnego progu kapitału zakładowego,

- czas uruchomienia spółki wynosi ok. 1 tygodnia.

Jakie są stawki podatków w Irlandii?

W jaki natomiast sposób kształtują się podatki w Irlandii? Tego typu opłaty w Irlandii na tle analogicznych opłat pobieranych w wielu innych krajach europejskich przedstawiają się dosyć korzystnie:

- dochód spółek zagranicznych opodatkowany jest na poziomie 12,5 proc., jednakże spółki przemysłowe i handlowe powstałe po 14 października 2008 r. mogą przez 3 lata korzystać z pełnego zwolnienia z tej daniny,

- podatek od zysków kapitałowych wynosi 12,5 proc.,

- stawka podatku od dywidend to 20 proc.,

- podatek od odsetek i należności licencyjne to 20 proc.,

- podatek VAT wynosi 21,5 proc.

Przy tej sposobności warto nadmienić, iż Polska i Irlandia mają podpisaną umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.