Gibraltar – raj podatkowy

Gibraltar to Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej położone na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego. Zajmuje powierzchnię 6,55 km kw. Należy do Unii Europejskiej, jednakże znajduje się poza unią celną i strefą VAT. Obecnie Gibraltar figuruje na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sporządzonej przez resort finansów, jednakże na mocy znowelizowanych przepisów zostanie wkrótce z tej listy skreślony.

Wymogi stawiane spółkom

Status członka UE, jaki posiada Gibraltar, jest o tyle korzystny z punktu widzenia polskich inwestorów, że mogą oni nabywać nieruchomości oraz udziały i akcje w spółkach posiadających nieruchomości bez specjalnego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dokument ten jest wymagany w przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemca spoza strefy EOG.

Jeżeli chodzi o formalności na Gibraltarze dotyczące spółek, to przepisy te w dużej mierze bazują na prawie spółek obowiązującym w Wielkiej Brytanii. Najczęściej są tu zakładane spółki typu NRC będące odpowiednikiem polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Muszą one spełniać takie wymogi jak m. in.:

- posiadanie siedziby na terytorium Gibraltaru, chociaż istnieje opcja polegająca na skorzystaniu z usług wirtualnego biura wraz z dedykowanym numerem telefonu,

- wniesienie minimalnego kapitału zakładowego wynoszącego 100 GBP, przy czym nie ma określonego terminu jego wpłaty,

- posiadaniu co najmniej jednego członka zarządu oraz minimum jednego udziałowca,

- ponoszenie opłat – chodzi o skarbowe opłaty na Gibraltarze,

- powoływaniu co roku organów spółki,

- nie mogą prowadzić działalności finansowej, bankowej, z zakresu gier hazardowych online i ubezpieczeń bez posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Jakie korzyści płyną dla spółek?

W kwestii korzyści wynikających z posiadania spółki typu NRC, należy wspomnieć o takich aspektach jak m. in.:

- podatki na Gibraltarze – generalnie podatek od spółek wynosi 10 proc., ale pobiera się go w oparciu o zasadę terytorialną, a zatem obowiązuje jedynie w przypadku dochodów osiągniętych przez spółkę na terytorium Gibraltaru,

- możliwość powoływania dyrektorów nominowanych i udziałowców nominowanych,

- brak podatku VAT.