Delaware – raj podatkowy

Delaware jest jednym ze stanów USA. Sławą cieszy się przede wszystkim z powodu licznych ulg podatkowych, na które liczyć mogą zagraniczne podmioty zakładające tu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie bez powodu mówi się zatem o Delaware jako o raju podatkowym.

Zakładanie spółki

Delaware nie figuruje na liście krajów i obszarów stosujących  szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT sporządzonej przez polskie Ministerstwo Finansów. Aby móc zatem korzystać ze wspomnianych powyżej preferencji, trzeba najpierw załatwić pewne formalności w Delaware. Nie należą one do skomplikowanych, a zaś pośrednikiem przy ich załatwianiu jest agent. W celu zarejestrowania spółki konieczne jest wypełnienie specjalnej ankiety oraz uiszczenie opłaty rejestracyjnej. Tego typu opłaty w Delaware wynoszą w przeliczeniu na złotówki ok. 1400 zł, potem dochodzą do tego jeszcze wydatki związane z utrzymaniem spółki – w skali rocznej jest to koszt ok. 1000 zł.

Wymagania

Najczęściej są zakładane w Delaware spółki LTD będące odpowiednikami polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeważnie przedmiotem ich działalności są transakcje kupna nieruchomości w Stanach Zjednoczonych bądź rejestracja samochodów, chociaż oczywiście nie jest to wcale regułą. Aby spółka mogła korzystać z ulg podatkowych, muszą zaistnieć jednocześnie następujące przesłanki:

- musi posiadać wyłącznie jednego udziałowca,

- jej udziałowcem nie może być rezydent podatkowy USA,

- nie może działać na terenie Delaware.

Ponadto wymagane jest, aby spółka posiadała swoją siedzibę na terenie Delaware, zaś jej adres ma znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych. Istnieje również możliwość wynajęcia biura wirtualnego z dedykowanym numerem telefonu.

Korzyści dla spółek

Na jakie korzyści może liczyć spółka spełniająca powyższe wymagania? Oto najważniejsze spośród nich:

- brak podatku dochodowego,

- brak podatku VAT,

- brak składek na ubezpieczenie społeczne,

- dochody osiągane z tytułu działalności spółki nie podlegają opodatkowaniu w Polsce,

- nie ma wymogów w zakresie minimalnego kapitału,

- prowadzenie księgowości nie jest obowiązkowe,

- krótki czas rejestracji spółki – zajmuje to przeciętnie dobę, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze fakt, iż dokumenty rejestracyjne są przesyłane tradycyjną pocztą, w związku z czym realny czas oczekiwania na dopełnienie niezbędnych formalności wynosi od 5 do 7 dni.

Przy tej okazji trzeba jeszcze wspomnieć o pewnej bardzo ważnej kwestii, jeśli chodzi o podatki w Delaware. Spółka zobligowana jest do uiszczania tzw. franchise tax – płaci go raz w roku i jest to wydatek rzędu 250 dolarów. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego rzędu dochód oraz obrót wypracowała.