Czy raj podatkowy jest opłacalny dla każdego?

Niekorzystne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców systemy podatkowe i ubezpieczeń społecznych sprawiają, że wielu z nich decyduje się na przeniesienie swojej firmy do raju podatkowego. Czy jednak w każdym przypadku takie rozwiązanie jest uzasadnione?

Czym kuszą raje podatkowe?

Raje podatkowe kuszą nade wszystko przepisami ułatwiającymi prowadzenie działalności gospodarczej – w tym atrakcyjnymi stawkami podatków. Nie jest to oczywiście dziełem przypadku, ponieważ obszary, na których raje podatkowe funkcjonują, odznaczają się niewysoką aktywnością ekonomiczną, co skutkuje podejmowaniem kroków mających na celu przyciągnięcie inwestorów.

Medal ma rzecz jasna drugą stronę – ucieczka przedsiębiorców do rajów podatkowych oznacza dla ich macierzystych krajów poważne straty, stąd też pojawiają się rozmaite rozwiązania mające im to utrudnić – żeby wspomnieć chociażby o umowach o wymianie informacji dotyczących spraw podatkowych.

Próg opłacalności

Raje podatkowe powstały z myślą o inwestorach dysponujących dużym kapitałem. Szacuje się, iż tego typu optymalizacja podatkowa jest opłacalna, gdy w rachubę wchodzi przeciętnie kwota od ok. 100 tys. zł do ok. 200 tys. zł, którą można zaoszczędzić z tytułu podatku dochodowego. To z kolei oznacza, że średni dochód roczny firmy musi się kształtować w przedziale od 500 tys. zł do 1 mln zł. Jeżeli więc ktoś pracuje np. jako copywiter na Sofista.com.pl, posiada własną działalność, ale nie przynosi ona dochodów „grożących” przekroczeniem powyższych progów, przenosiny do raju podatkowego nie są uzasadnione.

Rozważając omawianą opcję, trzeba w pierwszej kolejności mieć na względzie potencjalne korzyści finansowe, ale nie bez znaczenia są tu też koszty przeniesienia działalności – jeśli są one większe niż profity płynące z prezentowanego rozwiązania, należy się nad tym poważnie zastanowić.

Co jeszcze warto mieć na uwadze?

Ponadto jest wiele innych czynników, na które trzeba zwrócić uwagę w tym m.in.:

- poziom i sposoby ochrony inwestowanego kapitału,

- sytuacja polityczna i gospodarcza w danym raju podatkowym,

- stabilność systemu podatkowego.