Czechy – raj podatkowy

Czechy to sąsiadujące z Polską śródlądowe państwo w Europie Wschodniej. Nie jest to co prawda typowy raj podatkowy w tradycyjnym rozumieniu tego określenia, niemniej jednak należy zauważyć, iż panujące w tym kraju warunki stanowią ogromną zachętę dla zagranicznym inwestorów.

O czym muszą pamiętać zagraniczni inwestorzy?

Zagraniczni przedsiębiorcy decydujący się na założenie w Czechach działalności gospodarczej najczęściej wybierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (SRO). Inwestorzy muszą mieć przy tym na względzie formalności w Czechach, a to oznacza dla nich m. in.:

- posiadanie aktu założycielskiego zawierającego takie dane jak np. nazwa spółki, jej siedziba, wysokość kapitału zakładowego etc.,

- wniesienie kapitału zakładowego, który przy zakładaniu spółki musi być pokryty co najmniej w połowie – od 2014 r. jego minimalna wysokość jest symboliczna, wynosi bowiem zaledwie 1 CZK,

- obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niekaralności – dotyczy on wszystkich wspólników spółek SRO, a zaświadczenia te muszą pochodzić zarówno z czeskiego rejestru, jak i z rejestrów poszczególnych państw, których obywatelami są wspólnicy,

- konieczność przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych – czeskie władze często tego dokumentu wymagają,

- obowiązek zarejestrowania spółki w czeskim rejestrze handlowym – związane z tym opłaty w Czechach wynoszą 6000 CZK,

- obowiązek uzyskania ubezpieczeń zdrowotnego i społecznego,

- obowiązek rejestracji w odpowiednich urzędach skarbowych w przeciągu 30 dni od założenia spółki.

Jakie są podatki w Czechach?

Wszystkich inwestorów interesują oczywiście podatki w Czechach dla osób prawnych. Ta kwestia przedstawia się w następujący sposób:

- podstawowa stawka podatku dochodowego to 19 proc. – obniżona stawka 5 proc. przewidziana jest dla inwestycji, emerytur i funduszy akcyjnych,

- stawka podatku VAT to 19 proc.,

- podatek od zysków kapitałowych wynosi 19 proc.,

- podatek od korzyści kształtuje się na poziomie 15 proc.,

- dochód spółek zagranicznych jest opodatkowany na poziomie 19 proc.,

- należności licencyjne to 25 proc.,

- podatek od dywidend wynosi co do zasady 15 proc. – lecz może być to też 0 proc., o ile rezydent UE lub spółka dominująca posiadała 10 proc. akcji od 2 lat,

- brak podatku majątkowego.