Bermudy – raj podatkowy

Bermudy to terytorium autonomiczne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej położone na  Oceanie Atlantyckim. To jedno z najbogatszych na świecie terytoriów, które niczym magnes przyciąga zagranicznych inwestorów. Dla Polskich przedsiębiorców nie jest to już jednak tak atrakcyjny jak kiedyś obszar z uwagi na podpisaną w 2014 r. umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Będzie to skutkować skreśleniem Bermudów z listy krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT sporządzonej przez polski resort finansów.

Korzyści dla spółek

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech ustawodawstwa na Bermudach jest bardzo wysoki poziom merytoryczny. Do tego tutejsze prawodawstwo jest dosyć elastyczne. Niemniej jednak środowisko regulacyjne na Bermudach uznawane jest za przejrzyste, czego potwierdzeniem jest fakt, iż obszar ten znajduje się na tzw. białej liście OECD. Spółki offshorowe mogą liczyć na wiele korzyści takich jak m. in.:

- preferencje podatkowe – podatki na Bermudach dla spółek kształtują się w taki sposób, że nie płacą one następujących podatków: dochodowego, VAT-u, od zysków kapitałowych, od dywidendy oraz spadków lub transferu kapitału,

- spółka może mieć udziałowców nie będących obywatelami Bermudów,

- uproszczone formalności na Bermudach – dane udziałowców i beneficjentów składane są do Urzędu Walutowego Bermudów, który zatwierdza powstanie spółki,

- powyższe dane są ściśle chronione przed dostępem publicznym,

- możliwość zrezygnowania ze sprawozdań finansowych,  o ile zgodę na to wyrażą  wszyscy udziałowcy i dyrektorzy,

- spółka nie musi posiadać miejscowych dyrektorów, chociaż jest to zalecane ze względów praktycznych.

Obowiązki spółek

Spółki mają także pewne obowiązki, takie jak np.:

- składanie do Urzędu Rejestrowego spółek rocznej deklaracji w zakresie kapitału podlegającemu opodatkowaniu,

- uiszczanie opłaty rocznej – tego typu opłaty na Bermudach są ustalane w oparciu o  ruchomą skalę opodatkowania danego kapitału,

- posiadanie kapitału zakładowego – minimalny kapitał to 12 tys. dolarów, lecz nie ma obowiązku wpłacania go w określonym terminie.