Belize – raj podatkowy

Belize to kraj leżący w Ameryce Środkowej na półwyspie Jukatan. Jako członek Wspólnoty Narodów jest konstytucyjną monarchią, której głową jest brytyjska królowa Elżbieta II. Państwo te słynie m. in. z bardzo korzystnych warunków prowadzenia działalności przez zagraniczne podmioty gospodarcze.

Umowa o wymianie informacji podatkowych

Na początku warto nadmienić, iż w 2013 r. Polska podpisała z Belize umowę o wymianie informacji w sprawach podatkowych. Zgodnie z nią obie strony zobligowały się do wymiany informacji na żądanie – a chodzi w tym momencie o informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych oraz dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych. Tym samym Belize zostało skreślone z listy Ministerstwa Finansów wymieniającej kraje stosujące  szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT. Tak więc z punktu widzenia polskich przedsiębiorców nie jest to już typowy raj podatkowy, co jednak wcale nie oznacza, że nie opłaca się tam inwestować.

Korzyści dla spółek offshore

Chcąc ruszyć z działalnością, trzeba załatwić pewne formalności w Belize. Zdecydowanie najbardziej kalkuluje się uruchomić spółkę offshore (IBC – International Business Company), z założeniem której wiąże się wiele korzyści takich jak m. in.:

- brak konieczności przedstawiania rozliczeń i raportów spółki przed urzędem skarbowym,

- brak nazwisk i tożsamości udziałowców i dyrektorów spółki w dokumentach rejestracyjnych – dane te nie są dostępne dla opinii publicznej,

- możliwość angażowania się we wszystkie zgodne z prawem działalności – warunek jest jednak taki, że spółka nie może prowadzić handlu z innymi spółkami z Belize lub rezydentami na terenie tego państwa,

- skarbowe opłaty w Belize – nie dotyczą one spółek IBC,

- brak wymogów odnośnie księgowości,

- podatki w Belize – w kraju tym podatek od osób prawnych wynosi 0 proc., nie ma również podatku VAT (pod warunkiem, że sprzedawane przez firmę dobra nie zostały wyprodukowane w Belize) oraz podatku od spadków przy dziedziczeniu akcji posiadanych przez nierezydentów,

- nie jest wymagany kapitał minimalny,

- krótki czas rejestracji spółki – od 48 do 72 godzin.

Opłaty z tytułu rejestracji spółki

Spółka musi jednak ponieść pewne opłaty z racji rejestracji, które łącznie zamykają się w kwocie wynoszącej nieco ponad 1 tys. dolarów. Składają się na nie następujące elementy:

- opłata rejestracyjna,

- opłata rządowa,

- opłata z tytułu udostępnienia adresu spółki,

- opłata za korzystanie z usług autoryzowanego agenta.

Dodatkowo spółka jest zobowiązana uiszczać opłatę za każdy kolejny rok działalności w wysokości 600 dolarów.