Barbados – raj podatkowy

Barbados to wyspiarskie państwo leżące w archipelagu Małych Antyli i zajmujące wyspę noszące tę samą nazwę. Jest połączone personalną unią z Wielką Brytanią. Uchodzi za jedno z najbogatszych państw basenu Morza Karaibskiego i słynie z licznych korzyści oferowanych spółkom offshore. Jest dla zagranicznych inwestorów podatkowym rajem – figuruje na liście krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sporządzonej przez polskie Ministerstwo Finansów.

Jakie obowiązki mają spółki offshore?

Jurysdykcja offshore, jaką jest Barbados, charakteryzuje się m. in. tym, że osoby prawne muszą tu płacić podatek dochodowy – plusem tego rozwiązania jest to, że dzięki temu Barbados może zawierać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, co wśród rajów podatkowych jest rzadkością. Fakt funkcjonowania podatku dochodowego wymusza na spółkach pewne obowiązki takie jak:

- konieczność prowadzenia pełnej księgowości – przy czym nie ma znaczenia waluta, w jakiej są prowadzone księgi rachunkowe, które można przechowywać na terytorium innego kraju,

- wymóg przygotowywania oraz składania sprawozdań finansowych – podlegają one audytowi, ale tylko wtedy, gdy dochód roczny spółki wynosi więcej niż 500 tys. dolarów.

Do innych obowiązków nałożonych na spółki offshore należą:

- posiadanie kapitału zakładowego, ale nie jest określona ani minimalna, ani maksymalna jego wysokość, jak również i waluta, w której jest wyrażony,

- rejestracyjne i rządowe opłaty na Barbadosie,

- obowiązek posiadania minimum 1 dyrektora i co najmniej 1 udziałowca,

- posiadanie rejestracyjnego adresu na Barbadosie.

Preferencje podatkowe

Jeśli zaś chodzi o wspomniane powyżej podatki na Barbadosie, to podatek dochodowy od osób prawnych jest tu bardzo niski – wynosi od 1 do 2,5 proc. Na dodatek spółka jest zwolniona z:

- opłat skarbowych,

- podatku od zysków kapitałowych,

- restrykcji dewizowych,

- podatku majątkowego,

- podatku od nieruchomości.

Całkowite zwolnienia w powyższych obszarach obowiązują przez minimum 15 lat od założenia spółki. Warto jeszcze przy tym nadmienić, iż formalności na Barbadosie w zakresie zakładania spółek nie należą do skomplikowanych.