Bahamy – raj podatkowy

Bahamy to wyspiarskie państwo leżące na Oceanie Atlantyckim. Dawniej była to brytyjska kolonia, obecnie zaś jest to samorządny członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Bahamy są kojarzone nie tylko jako popularny kierunek turystyczny, ale również jako raj podatkowy, ponieważ stanowią ważny ośrodek dla spółek offshore.

Istotne aspekty

Zacząć należy od tego, że dla polskich inwestorów Bahamy nie jawią się już w kategoriach tak atrakcyjnego obszaru, jak miało to miejsce kiedyś. Wszystko za sprawą umowy o wymianie informacji dotyczących spraw podatkowych, jaką kraj ten podpisał z Polską. To zaś poskutkowało skreśleniem go z listy Ministerstwa Finansów przedstawiającej kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku PIT i CIT. Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, iż prawodawstwo i formalności na Bahamach przekładają się na bardzo duże możliwości w zakresie powoływania do życia rozmaitych struktur korporacyjnych, do których zaliczają się także i spółki International Business Company – najchętniej zakładane przez zagranicznych inwestorów.

Korzyści dla spółek offshore

Na jakie korzyści mogą liczyć spółki offshore zarejestrowane na Bahamach? Jest ich wiele, przy czym należy wymienić takie jak m. in.:

- korzystne podatki na Bahamach – mówiąc zaś dokładniej, spółki nie płacą podatku dochodowego oraz podatku od zysków, darowizn i spadków; zwolnione są całkowicie z uiszczania tych danin przez pierwszych 20 lat działalności,

- brak konieczności składania sprawozdań finansowych,

- przy zakupie gotowej spółki istnieje możliwość aktywowania jej w ciągu jednego dnia.

Obowiązki spółek offshore

Co się natomiast tyczy obowiązków nałożonych na spółki IBC, to trzeba w tym momencie wspomnieć o takich kwestiach jak m. in.:

- obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, przy czym spółka ma prawo robić to na terytorium innego państwa,

- opłaty na Bahamach – chodzi tutaj o opłaty rejestracyjne oraz rządowe,

- konieczność posiadania kapitału zakładowego, aczkolwiek nie jest określona minimalna jego kwota, poza tym spółka może go wnieść w dowolnej rozpoznawalnej walucie.