Anglia – raj podatkowy

Anglia kojarzy się polskim przedsiębiorcom z miejscem, gdzie na korzystnych warunkach można założyć i prowadzić działalność gospodarczą. Często mówi się o tym kraju jako o raju podatkowym, chociaż koniecznie trzeba wspomnieć o tym, iż Anglia – czy w ogóle Wielka Brytania – nie figuruje na liście Ministerstwa Finansów zawierającej kraje i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Generalnie rzecz biorąc, formalności w Anglii związane z uruchomieniem działalności gospodarczej nie są skomplikowane. Najłatwiej sprawa się przedstawia w przypadku działalności jednoosobowej. Spośród wynikających z tego korzyści należy wspomnieć m. in. o takich aspektach jak:

- możliwości zarejestrowania działalności drogą elektroniczną – trzeba wypełnić specjalny formularz, można to też uczynić osobiście w jednym z angielskich urzędów skarbowych,

- brak obowiązku rejestrowania firmy przez pierwsze 3 miesiące jej funkcjonowania – po upływie tego terminu muszą zostać dopełnione formalności pod groźbą kary finansowej, tego typu opłaty w Anglii wynoszą 100 funtów,

- możliwość odliczenia od dochodu np. kosztów zakupu paliwa oraz części opłat za mieszkanie, o ile oczywiście są one wykorzystywane do celów związanych z funkcjonowaniem firmy,

- brak obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, o ile dochód roczny firmy wynosi mniej niż 4345 funtów.

Korzyści dla spółek

Co się natomiast tyczy spółek, to w tym zakresie pole do popisu dla przedsiębiorców jest naprawdę duże. Najpopularniejsze są spółki partnership oraz limited company. Te pierwsze stanowią odpowiednik polskich spółek cywilnych, drugie zaś – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Oto przykłady udogodnień, z których mogą korzystać:

- pierwszy podatek spółka uiszcza dopiero po 20 miesiącach, licząc od daty jej założenia,

- osoby, które zatrudnią się we własnej spółce mają prawo do wypłacania wypłacać pensję w granicach kwoty wolnej od podatku, która w Anglii wynosi obecnie ponad 10 tys. funtów,

- brak obowiązku wpłacania w określonym terminie minimalnego kapitału spółki, który w Anglii wynosi 10 tys. funtów.

O czym muszą pamiętać właściciele spółek?

Decydując się na założenie w Anglii spółki, trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

- podatki w Anglii dla osób prawnych wynoszą od 20 do 30 proc., lecz dzięki umowie agencyjnej da się je obniżyć do 4 proc.,

- spółka jest zobligowana do prowadzenia księgowości,

- przy otwieraniu bankowego rachunku trzeba osobiście stawić się w banku,

- w przypadku spółek partnership wszyscy jej wspólnicy – minimum dwóch – odpowiadają za jej zobowiązania własnymi majątkami, przy czym każdy ze wspólników musi zarejestrować się jako osoba prowadząca działność,

- spółki limited company mogą prowadzić działalność w dowolnej branży,

- obowiązek płacenia VAT pojawia się wówczas, gdy roczne obroty spółki wynoszą co najmniej 70 tys. funtów,

- osoby wchodzące w skład zarządu spółki mogą być dowolnego pochodzenia.