Raje podatkowe

Raj podatkowy to określenie, z którym można zetknąć się dość często. Odnosi się ono do krajów i terytoriów, gdzie przepisy podatkowe są z punktu widzenia obcokrajowców bardzo korzystne. Przedsiębiorcy bardzo chętnie uciekają do rajów podatkowych – i nie tylko zresztą oni, czego znakomitym przykładem jest historia słynnego aktora Gerarda Depardieu, który nie chciał płacić we Francji wysokiego podatku dochodowego (75 proc.)  i przyjął obywatelstwo rosyjskie (w Rosji obowiązuje 13-procentowy podatek liniowy).

Korzystniejsze przepisy podatkowe

Podstawowym celem istnienia rajów podatkowych jest przyciągnie inwestorów do tych obszarów, które odznaczają się obniżoną aktywnością ekonomiczną. Robi się to poprzez ustanawianie atrakcyjnych przepisów podatkowych. Firmy unikają w ten sposób płacenia wyższych podatków w swych macierzystych krajach. Jest jak najbardziej zrozumiałe, że każdemu przedsiębiorcy zależy na znalezieniu możliwie jak najkorzystniejszych warunków do rozwijania prowadzonej przez siebie działalności. Nie zawsze jednak ich interesy pozostają w zgodzie z interesami krajów macierzystych, które na ucieczkach firm do rajów podatkowych wiele tracą. Nie bez powodu zatem Unia Europejska – a w tym i Polska – wypowiedziała rajom podatkowym wojnę. Głównym narzędziem w niej wykorzystywanym są umowy zawierane z różnymi krajami i terytoriami w sprawie wymiany informacji dotyczących spraw podatkowych.

Spadek atrakcyjności

Należy przy tej sposobności zwrócić uwagę na to, iż w przeciągu ostatnich kilku lat raje podatkowe straciły na swej atrakcyjności, do czego w największym stopniu przyczynił się kryzys. Taką sytuację wykorzystuje wiele unijnych państw, oferując inwestorom opcje w postaci szybkiego zdobycia obywatelstwa (np. obywatelem Malty można zostać za 650 tys. euro) lub uzyskania tzw. wizy inwestorskiej, w czym celuje Wielka Brytania. Zainteresowanie jedną i drugą opcją z roku na rok systematycznie wzrasta.  Polska takich możliwości potencjalnym inwestorom nie stwarza – jeśli ktoś chce uzyskać polskie obywatelstwo, musi przebrnąć przez wszystkie procedury.